Meer Rotterdammers nemen deel aan cultuur, alleen minder vaak.

13 NOVEMBER 2012, ROTTERDAM
Samenvatting
Sinds 2003 nemen steeds meer Rotterdammers deel aan cultuur, maar het aantal bezoeken aan voorstellingen, cultureel erfgoed en festivals loopt terug. Dit is de belangrijkste conclusie uit de enquête die het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) heeft gehouden onder Rotterdammers van 13 tot en met 75 jaar. COS, onderdeel van de gemeente Rotterdam vraagt hen iedere twee jaar naar hun deelname aan allerlei vormen van (vrije)tijdsbesteding.

Sinds 2003 nemen steeds meer Rotterdammers deel aan cultuur, maar het aantal bezoeken aan voorstellingen, cultureel erfgoed en festivals loopt terug. Dit is de belangrijkste conclusie uit de enquête die het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) heeft gehouden onder Rotterdammers van 13 tot en met 75 jaar. COS, onderdeel van de gemeente Rotterdam vraagt hen iedere twee jaar naar hun deelname aan allerlei vormen van (vrije)tijdsbesteding.

De afname in het aantal bezoeken aan voorstellingen, cultureel erfgoed en festivals is een trend die niet alleen voor Rotterdam geldt; het is ook landelijk terug te zien. Het bezoek aan culturele voorstellingen is vergelijkbaar met 2007 en 2009, maar ligt hoger dan de jaren daarvoor (80% ten opzicht van 75%). Ook het bezoek aan cultureel erfgoed is gelijk gebleven. In 2011 bezoekt net als in 2009 56% van de Rotterdammers wel eens een museum, galerie, archief of bezienswaardig gebouw, dorp of stadsdeel.

Een paar andere resultaten uit deze enquête zijn:

Zelf kunstzinnig actief in de vrij tijd? Dan ook vaker in theater, museum of concertzaalHet percentage Rotterdammers dat zelf kunstzinnig actief is, is over de jaren gestegen (2007 37%, 2009 48%, 2011 42%). Zelf kunstzinnig actief zijn, betekent vaak ook dat iemand tentoonstellingen, voorstellingen of concerten bezoekt. Toneelspelers brengen vaker een bezoek aan de theaters dan niet toneelspelende Rotterdammers; Iemand die zingt of een muziekinstrument bespeelt, komt vaker in Ahoy, de Doelen en Rotown. Daarnaast zijn beoefenaars van creatieve activiteiten vaker te vinden in de verschillende musea.

Culturele informatie steeds meer via social media
Ten opzichte van eerdere jaren zoeken en vinden Rotterdammers hun culturele informatie steeds meer via social media en andere digitale informatiebronnen. Radio, televisie, teletekst, huis-aan-huisbladen en (gratis) dagbladen worden steeds minder gebruikt als bron van culturele informatie.

Het rapport is opgesteld in opdracht van de dienst Kunst en Cultuur (dKC) van de gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals. De dKC en Rotterdam Festivals doen dit omdat onderzoek naar het gedrag en de wensen en behoeften van het publiek belangrijke kennis oplevert voor culturele instellingen en beleidsmakers. Met deze kennis kan marketing gerichter worden ingezet, het aanbod verfijnd of vernieuwd, om zo vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen en daarmee de cultuurparticipatie te vergroten. Het rapport ‘Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011’ gaat over het jaar 2011, maar het onderzoek en de analyse van de gegevens zijn gedaan in 2012.

Contactpersonen
Over Rotterdam Festivals

Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid van Rotterdam en ondersteunt via collectieve marketing en publieksonderzoek de culturele sector in het bereiken van een zo groot en divers mogelijk publiek.

berichten