Vernieuwd model voor onderzoek naar cultuurpubliek

presentatie vernieuwd Rotterdams Doelgroepenmodel

30 MEI 2012, ROTTERDAM, THE NETHERLANDS
Samenvatting
Vandaag presenteerde Rotterdam Festivals samen met EMC Cultuuronderzoeken een Rotterdamse doelgroepenmodel tijdens het internationale congres Audiences Insight/ out. Het model is een hulpmiddel voor culturele organisaties om hun publiek beter te leren kennen. In de nieuwe versie kan een differentatie op huishoudniveau worden gemaakt en niet meer alleen op postcodegebied. Bovendien is ook het online mediagedrag en het gebruik van social media toegevoegd.

Vandaag presenteerde Rotterdam Festivals samen met EMC Cultuuronderzoeken een Rotterdamse doelgroepenmodel tijdens het internationale congres Audiences Insight/ out. Het model is een hulpmiddel voor culturele organisaties om hun publiek beter te leren kennen.

Rotterdam Festivals coördineert en initieert (collectief) publieksonderzoek in de Rotterdamse culturele sector. Een belangrijke onderzoeksmethode die wij daarvoor inzetten en beschikbaar stellen voor de culturele sector is het doelgroepsegmentatiesysteem Mosaic. Mosaic verdeelt Nederlandse consumenten op basis van hun socio-demografische- en socio-economische kenmerken, hun gedrag en hun buurtkenmerken in zogenaamde Mosaic-typen. In 2007 is er met behulp van Mosaic een Rotterdams doelgroepenmodel voor cultuur ontwikkeld. Dit model is ontwikkeld op basis van bezoekgegevens van verschillende Rotterdamse culturele instellingen en de resultaten van de COS Vrijetijdsomnibus over de vrijetijdsbesteding en cultuurparticipatie van Rotterdammers.

Aan de hand van deze onderzoeksresultaten is een model ontwikkeld, waarin de voor Rotterdam relevante Mosaic-typen zijn verdeeld over acht doelgroepen. Deze groepen onderscheiden zich van elkaar qua levensfase, socio-demografische gegevens en culturele oriëntatie. Kennis over deze doelgroepen en/of gebruik maken van een Mosaic-segmentatie van het eigen publiek helpt culturele organisaties bij het vinden, bereiken en behouden van (nieuw) publiek. Dit Rotterdams doelgroepenmodel is nu vernieuwd. In Rotterdam maken meer dan twintig culturele organisaties gebruik van het Rotterdamse Doelgroepenmodel, waaronder Museum Boijmans Van Beuningen, het Maritiem Museum, Concert- en Congresgebouw De Doelen, de Rotterdamse Schouwburg, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Gergiev Festival en het International Film Festival Rotterdam.

Landelijk zijn er tientallen theatergezelschappen, schouwburgen, orkesten, musea en festivals die gebruik maken van Mosaic. En daarnaast ook nog eens alle openbare bibliotheken.

Nieuw model
De aanleiding voor een nieuw Rotterdams model is tweeledig: ten eerste is na vijf jaar het model toe aan herijking, maar bovenal ook omdat er een nieuwe basis is, een nieuwe versie van Mosaic, die meer onderscheidend en nauwkeuriger is. In de nieuwe versie kan een differentatie op huishoudniveau worden gemaakt en niet meer alleen op postcodegebied. Bovendien is ook het online mediagedrag en het gebruik van social media toegevoegd.

Meer dan 30 culturele instellingen variërend van de Schouwburg tot de bibliotheek tot de Rotterdampas hebben hun data aangeleverd voor het nieuwe model. Op basis hiervan is er een clustering gemaakt op basis van cultuurbezoek. De bezoekdata zijn gekoppeld aan aanvullende data uit de Vrije Tijds Omnibus, een tweejaarlijkse enquete gehouden onder Rotterdammers naar hun cultuurgedrag.

Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers. Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Helsen, persvoorlichter Rotterdam Festivals, anne@rotterdamfestivals.nl, 010-4332511

Afbeeldingen
Contactpersonen
Over Rotterdam Festivals

Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid van Rotterdam en ondersteunt via collectieve marketing en publieksonderzoek de culturele sector in het bereiken van een zo groot en divers mogelijk publiek.

berichten